Komposesorát Vojka
MiniMAX
MiniMAX
Zastavaná plocha
61 m2
Úžitková plocha
48 m2
Štandard
Pôdorysy