Komposesorát Vojka

uzatvorený
non-stop
monitorovaný
areál

vybudovaná
kompletná
infraštruktúra

komplexné
služby
správcovskej
spoločnosti

nadštandardné
služby

Upratovací servis, záhradnícky servis,
dovoz palivového dreva

bohaté
možnosti
športového
vyžitia

rybolov, splavovanie ramien
Dunaja, všetky druhy vodných
športov

doba výstavby
iba 8 resp. 10
mesiacov

možnost
čerpania
hypotekárneho
úveru na
rekreačné
objekty

v blízkosti
Bratislavy