Komposesorát Vojka

Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky, môžete nám poslať správu prostredníctvom tohoto kontaktného formulára. Vaša správa bude odoslaná na e-mailovú adresu recepcia@cresco-ig.sk.

  1. Týmto udeľujem podľa ustanovenia čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spoločnosti CRESCO Water park, s.r.o., sídlom Hviezdoslavovo nám. 14, 811 02 Bratislava, IČO: 35 883 812, súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo na účel informovania o stave projektu Jazero Vojka - privátna rekreačná zóna, evidencie môjho záujmu o obhliadku a/alebo kúpu nehnuteľnosti v rámci tohto projektu a podporu komunikácie pri dojednávaní a uzatváraní zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Súhlas so spracúvaním osobných údajov poskytujem osobne, slobodne, vážne a informovane s vedomím, že ho môžem kedykoľvek odvolať.
  2. * Povinné polia

 

CRESCO Water park s.r.o.

Hviezdoslavovo nám. 14
811 02 Bratislava

tel.: 02 / 5413 1859, 0905 30 31 32
e-mail: recepcia@cresco-ig.sk

IČO: 35 883 812
Zapísaná v OR, odd. Sro, vložka č. 31520/B  

SPRÁVA: sprava@jazerovojka.sk